Cadangan Membina dan Menyiapkan Sekolah Baru 36 Bilik Darjah, dan Lain Lain Kemudahan Berkaitan di SMK Tudan, Di lot 3643, Block 6, Kuala Baram Land District, Permyjaya Utara, Miri, Sarawak – Acoustic Wall